Modalităţi de eliberare şi utilizare a cardului european de asigurat

cardul european de sanatate CEASS EHICÎnainte de a plănui o vacanță în străinătate asigurați-vă că veți primi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS) de la Casa de Asigurări de Sănătate.

2.1. Cardul european de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card, se eliberează de casa de asigurări de sănătate la cererea persoanei interesate.
2.2. În vederea eliberării cardului, persoana asigurată va depune la casa de asigurări de sănătate o cerere în formatul prevăzut în anexa la prezentele caracteristici tehnice.
2.3. Casa de asigurări de sănătate verifică calitatea de asigurat a persoanei, urmând ca în situaţia în care cererea este aprobată persoana în cauză să achite contravaloarea cardului în contul indicat de casa de asigurări de sănătate.
2.4. Cardul se eliberează în termen de 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional care gestionează aplicarea regulamentelor Uniunii Europene privind drepturile asiguraţilor aflaţi în şedere temporară într-un stat membru al Uniunii Europene.
2.5. Cardul nu poate fi utilizat pe teritoriul României.
2.6. Cardul deschide dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene.
2.7. Serviciile medicale acordate nu trebuie să depăşească ceea ce este necesar din punct de vedere medical în timpul şederii temporare în statul membru al Uniunii Europene.
2.8. Serviciile medicale se acordă în conformitate cu legislaţia statului membru al Uniunii Europene în care se deplasează titularul cardului.
2.9. Cardul nu acoperă situaţia în care deplasarea persoanei asigurate are drept scop beneficierea de tratament medical.
2.10. În situaţia în care persoana care a obţinut un card nu îndeplineşte toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia (inclusiv plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate) şi în această perioadă beneficiază de servicii medicale în cadrul unei deplasări într-un stat membru al Uniunii Europene, persoana în cauză va suporta contravaloarea acestor servicii. În această situaţie, casa de asigurări de sănătate emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru care a acordat serviciile şi ulterior va recupera contravaloarea acestora de la persoana în cauză.

Mai multe informații despre eliberarea cardului european de asigurări sociale de sănătate găsiți pe site-ul ceass.ro.

(Extras din Ordinul nr. 559/2006 - 05/12/2006)

 

Evaluare utilizator: 4 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță inactivă